Paardenkliniek De Waert

Direct contact T0186-625016


Beeldvorming

Paardenkliniek de Waert is in het bezit van een mobiel digitaal röntgenapparaat. De DRX2 van de firma VetZ. Dit apparaat kan veelzijdig worden ingezet door de mobiliteit waardoor ook aan huis röntgenologisch onderzoek mogelijk wordt. Dit apparaat is digitaal waardoor binnen 1 minuut na het nemen van de opname al de foto in beeld komt op het computerscherm. Eigenaren kunnen dus direct meekijken naar de resultaten van het onderzoek. Daarnaast worden de opnamen na het afronden van het onderzoek op een cd gebrand waardoor de eigenaar direct in het bezit is van het uitgevoerde onderzoek.

 

Vereisten

Enkele vereisten om het onderzoek op lokatie te kunnen uitvoeren zijn de volgende:   

 

 • Een verharde vlakke bodem van ongeveer 15 vierkante meter. 
 • Bij slecht weer moet dit ook binnen kunnen want in de regen wordt dit apparaat niet buiten ingezet.
 • Een geaard stopcontact binnen 20 meter van de plaats waar het onderzoek wordt uitgevoerd.
 • Parkeergelegenheid vlak bij de plaats waar het onderzoek moet worden uitgevoerd. De apperatuur is wel mobiel maar 100 meter lopen met deze spullen is niet de bedoeling.
 • Een braaf paard. Als het paard tijdens het onderzoek te ongedurig is dan is het noodzakelijk het dier te sederen om megelijke schade aan het röntgenapparaat te voorkomen..
 • Volwassen mensen. Personen onder de 18 worden niet toegestaan aanwezig te zijn bij het onderzoek omdat röntgenstraling schadelijk is voor de groei en ontwikkeling van onvolwassen personen.

 

Radioprotectie

Het is verplicht om radiopotectie uit te voeren tijdens een röngenologisch onderzoek. De gevormde straling is nu eenmaal schadelijk voor de personen in de buurt van het onderzoek. Natuurlijk loopt u niet zoveel gevaar als u aanwezig bent bij een éénmalig onderzoek maar bescherming wordt hierdoor niet uitgesloten. De helpers bij het onderzoek krijgen daarom een loden jas aan. De persoon die de gevoelige plaat hanteerd krijgt bovendien loden handschoenen aan. Daarnaast draagt de persoon die de meeste straling vangt een badge op de loden jas die de opgevangen straling meet. deze badges worden een keer per maand gecontroleerd door een bedrijf die aangeven hoeveel straling er gemeten is en of er aanpassingen moeten worden uitgevoerd. Het liefst wordt er gewerkt in een afgesloten ruimte waardoor iedereen die niet bij het onderzoek aanwezig hoeft te zijn buiten deze ruimte kan blijven. Personen onder de 18 jaar mogen helemaal niet bij het onderzoek aanwezig zijn.

Door al deze maatregelen na te leven wordt er op een zo veilig mogelijke manier gewerkt met de minste risico's voor de aanwezige personen.

 

Wanneer röntgenologisch onderzoek

Beeldvorming in de vorm van röntgenologisch onderzoek kan voor verschillende doeleinden ingezet worden. Enkele voorbeelden zijn:

 

 • Diagnostiseren van fracturen of fissuren van het beenwerk.
 • Diagnose van hoefbevangenheid (Kantelen van het hoefbeen).
 • Nageltred (hoe diep en in welke richting is het vreemde voorwerp binnengedrongen).
 • Blijvende kreupelheid.
 • Onregelmatigheid tijdens het werk.
 • Diagnose van arthrose, spat en OCD.
 • Keuringen.
 • Daarnaast kunnen er ook opnames genomen worden van het hoofd ( sinusitis, fracturen, gebit), van de nek (arthrose, fracturen) en van de rug (kissing spines).